ALLBASE

JEDNOZLOŽKOVÝ ZÁKLADNÝ LAK NA BÁZE ALKOHOLU

Popis výrobku: 1-komponentný základný parketový lak na báze alkoholu k nanášaniu valčekom, môže sa kombinovať s rozpúšťadlovými aj vodnými lakmi Pallmann. Obsahuje cca 87% alkoholu. Používanie výrobkov na báze alkoholu na lakovanie parkiet bude podľa TRGS 617 stále viac obmedzované. Z tohto dôvodu doporučujeme použitie výrobkov na vodnej báze z rady Pall-X.

Vhodný napr. pre povrchovú úpravu:

  • brúsených parketových a drevených podláh
  • všetkých druhov dreva

Bezpečnostný list

Technický list