PALL-X SPORT 2K

VRCHNÝ LAK PRE ŠPORTOVÉ PODLAHY

Vrchný 2-zložkový parketový lak na vodnej báze pre športové drevené podlahy s veľmi dobrou odolnosťou proti mechanickému a chemickému zaťaženiu. Spĺňa požiadavky na protiklznosť podľa normy DIN 18032 a EN 14904 a tiež zodpovedá norme ÖNORM 2354.

Použitie:

  • pre lakovanie pružných podláh v športových halách a telocvičniach
  • pre lakovanie drevených podláh vo viacúčelových halách

Vlastnosti:

  • ľahko sa spracúva
  • dobré plniace vlastnosti
  • veľmi rýchla doba schnutia
  • dobre odolný proti oteru
  • zodpovedá TRGS 617

Bezpečnostný list A

Bezpečnostný list B

Technický list