UZIN NC 174 NEU

STIERKOVACIA HMOTA POD PARKETY

Samorozlievacia cementová vyrovnávacia hmota ku špachtľovaniu, hladeniu, nivelovaniu podkladov v interiéri a pri hrúbke nad 10 mm na primiešanie kremičitého piesku.

EC 1 R plus – veľmi nízky obsah emisií PLUS

ZP 1. – obsah chromanov podľa TRGS 613

Bezpečnostný list

Technický list