UZIN NC 150 NEU

OBJEKTOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ STIERKOVACIA HMOTA

Samonivelizujúca špachtľovacia hmota s veľmi malým obsahom emisií pre podlahy pre hrúbku do 10 mm

Samorozlievacia cementová špachtľovacia hmota pre podlahárske práce v interiéroch, vhodná k vytváraniu rovných plôch pre ďalšie kladenie normálne namáhaných textilných a elastických podlahovín. Je vhodná na cementové, anhydritové, magnéziové a xylolitové potery, na tekuté potery ako i na staré plochy so zvyškami lepidiel. Je vhodná pre všetky štandardné špachtľovacie práce v normálne namáhaných obytných, pracovných a objektových priestoroch.
Nízky obsach chromanov.

EC 1 R plus –  veľmi nízky obsah emisií PLUS

ZP 1. – obsah chromanov podľa TRGS 613

Bezpečnostný list

Technický list