UZIN NC 146 NEW

OBJEKTOVÁ STIERKOVACIA HMOTA

Samorozlievacia cementová stierkovacia hmota pre hrúbky vrstiev do 6 mm –  na hladenie a vyrovnávanie podkladov.

Použitie:

 • na zhotovenie rovných, savých plôch pre kladenie textilných podlahovín, PVC, dizajnového PVC alebo linolea do hrúbky 2,5 mm
 • stierkovanie pred kladením keramickej dlažby alebo prírodného kameňa
 • na cementové a kalciumsulfátové potery, betón, teraso
 • na nové potery z liateho asfaltu
 • na magnezitové a xylolitové potery, suché potery
 • pre bežné namáhanie v obytných a podnikateľských priestoroch
 • na teplovodné podlahové kúrenie
 • pre namáhanie kolieskovými stoličkami
 • nie je vhodná pre stierkovanie DT a OSB dosiek

Vlastnosti:

 • pre hrúbky vrstvy do 6 mm
 • veľmi dobre tekutá a čerpateľná
 • rýchlotvrdnúca a zrelá na kladenie
 • dobrá pevnosť a brúsiteľnosť
 • veľmi dobre savá
 • nízke pnutie

Bezpečnostný list

Technický list