UZIN NC 110 NEU

SAMOROZLIEVACIA TEKUTÁ STIERKOVÁ HMOTA

Samorozlievacia špeciálna vyrovnávacia hmota na stierkovanie, vyhladenie, nivelovanie a vyplnenie kalciumsulfátových poterov v interiéri. Je vhodná okrem iného na zhotovenie rovných, savých plôch na kladenie textilných a elastických podlahovín, na tekuté potery a potery na kalcium-sulfátovej báze, na staré kalcium-sulfátové potery s pevne priľnavými zvyškami lepidiel a stierkovej hmoty, na sádrokartónové a sádrovláknité suché potery

Prášková, zušľachtená suchá malta so špeciálne preosievaným jemným zrnom. Po rozmiešaní s vodou vytvára tekutú hmotu s veľmi dobrými spracovateľskými a užitkovými vlastnosťami. Pojivo je systémovo rovnaké a dobre znášanlivé s kalcium-sulfátovými podkladmi.

Bez chromanov a pH neutrálna.

EC 1 – veľmi nízky obsah emisií

CP 1 – vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého

Bezpečnostný list

Technický list