UZIN NC 105

STIERKOVACIA HMOTA NA BÁZE SADRY

Samorozlievacia stierkovacia hmota na kalciumsulfátovej báze do hrúbky vrstvy do15 mm

  • výdatná a hospodárna, pre štandardné použitie

Použitie:

  • pre štandardné stierkovanie pred podlahárskymi prácami v obytných a podnikateľských priestoroch
  • na nové podklady, napr. kalciumsulfátové potery

Vlastnosti:

  • prakticky bez pnutia
  • pre hrúbky vrstvy do 15 mm
  • ľahké nanášanie lepidla
  • do interiéru

EC 1 plus – veľmi nízky obsah emisií

CP 1 – vyrovnávacie hmoty na báze síranu vápenatého

Bezpečnostný list

Technický list