UZIN PE 260 CUBE

MULTIPENETRÁCIA

Disperzná penetrácia pre staré podklady v odbore renovácií

UZIN PE 260 je vysoko koncentrovaná disperzná penetrácia, ktorá sa používa ako na málo savé, tak aj na savé podklady. Predovšetkým pred stierkovaním. Pre vnútorné prostredia

Bez rozpúštadiel.

EC 1 plus – veľmi nízky obsah emisií

D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel

Bezpečnostný list

Technický list