UZIN MK 95

1-K PUR PARKETOVÉ LEPIDLO

1-zložkové polyuretánové lepidlo s tvrdo elastickým lepidlovým ložem pre lepenie všetkých bežných druhov parkiet. Rýchle viažuci, špeciálne tiež pre drevá a formáty citlivé na vlhkosť.

Vhodné na podklady s dostatočnou pevnosťou ako napr. cementové, kalcium sulfátové potery, betón, drevotrieskové dosky V 100, ako i na vhodné izolačné podložky UZIN a teplovodné podlahové kúrenie.

Tvrdo elastické polyuretánové parketové lepidlo – bez rozpúšťadiel, bez vody a rýchle – technicky najistejšia alternatíva skoro u všetkých druhov parkiet a podkladov.

Bezpečnostný list

Technický list