UZIN MK 92 S

2-K PUR PARKETOVÉ LEPIDLO

Bezrozpúšťadlové a bezvodové, dvojzložkové polyuretánové lepidlo pre 10 mm masívne parkety, prefabrikované, remeňové a palubové a tiež pre drevené RE/WE dosky, parkety z exotických drevín a laminátové podlahové prvky. Vhodné tiež na savé a nesavé podklady, vrátane keramických dlaždíc, kamenných podláh a kovu. Je odolné voči šmyku a tvrdo elastické. Je vhodné aj pre podlahové kúrenie. Len pre interiéry.

EC 1 R plus – veľmi nízky obsah emisií PLUS

RU 1 – bez obsahu rozpúšťadiel

Bezpečnostný list A

Bezpečnostný list B

Technický list