Podlaha je vybrúsená a medzery medzi parketami sú tmelené