Akcia - čistenie terasy

bona_cistenie_terasy
Odložte renováciu Vašej terasy
o pár rokov!
Vyskúšajte nový systém hĺbkového čistenia Bona Deep Clean System.
cena za komplet práce
len 12 € bez DPH / m2

Akcia - renovácia parkiet

Renovácia parkiet už za 13 €

woolff-cobra
Pri renovovanej plochje nad 30 m² Vám ponúkame skvelú cenu-
len 13 € za m².

EKOLOGICKÁ NOVINKA
Pall-X Zero lak na parkety
bez rozpúšťadiel
 
pall-x-zero-01
Moderní ľudia si zaslúžia moderné riešenie.
Systém Pallmann ZERO je prvý ucelený systém pre povrchovú úpravu drevených parkiet, ktorý naozaj neobsahuje žiadne rozpúšťadlá.
Viac informácií TU.

RÝCHLY KONTAKT

JL Parket s.r.o.rychly_kontakt

Volajte, alebo píšte:

Mobil: 0905831659
e-mail: info@renovacia-parkiet.eu
e-mail: info@brusenieparkiet.eu

Renovácia parkiet na FB

 

tomenu

 

1. Pokladanie laminátových podlahových krytín bez lepenia - KLICK

 

polkadanie-_laminat
 
Pred pokladaním podlahovej krytiny:
 • Podkladová plocha musí byť suchá (zvyškový obsah vlhkosti betonových podláh musí byť < 2 %, u sadrocementových podláh < 0.5 %), rovná (nerovnosti > 3mm / m musia byť zodpovedajúcim spôsobom vyrovnané), stabilná, pevná a čistá.
 • Vezmite prosím na vedomie, že laminátové podlahy nie sú vhodné pre pokladanie na zabudované elektrické podlahové kúrenie a na podlahy s nalepeným mäkkým kobercom.

Základné tipy pre pokladanie podláh:

 • Odporúča sa na podkladovú plochu najprv položiť parotesnú PE fóliu o hrúbke 0,2 mm, alebo podkladovú medzivrstvu skladajúcu sa z 3 mm PE peny a PE fólie, ktoré zabránia prenikaniu vlhkosti a utlmujú hluk.
 • Laminátové podlahy je treba vždy pokladať v plávajúcom usporiadaní (tj. jednotlivé dosky nesmú byť žiadným spôsobom pevne prichytené na podkladovú plochu).
 • Dosky je treba pokladať tak, aby ich spoje boli vzájomne posunuté najmenej o 300 mm.
 • Pre prirodzené rozťahovanie dreva ponechajte medzi podlahovými doskami a akoukoľvek pevnou časťou stavby (stenou, potrubím...) asi 8-10 mm široké špáry
 • Na chodbách a v miestnostiach dlhších ako 10 metrov je treba tiež previesť priečne špáry pre rozťahovanie dreva, ktoré je možné prekryť zodpovedajúcim prechodovým profilom.

Po položení podlahy:
 
 • Nohy nábytku by mali byť opatrené plstenými podložkami.
 • Ťažký nábytok by mal byť pri premiestňovaní nadvihnutý a prenesený a nie posunovaný po podlahe.
 • Kolieska na nábytku a stoličkách by mali byť z "mäkkých" materiálov.
 • Nikdy nečistite plávajúcu podlahu "mokrým" postupom, nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, nevoskujte a neprebrusujte ich.

 

ŠTANDARDNÉ POKLADANIE

 • Pokladajte dosky pozdĺžne v smere denného svetla, vezmite pritom do úvahy aj pôdorysné usporiadanie miestnosti.
 • Vyberte si jeden roh miestnosti. Začnite pracovať z tohoto rohu, položte prvú dosku drážkou k stene.  Použite 8-mm dištančné kliny pre vymedzenie špáry medzi doskou a stenami. Spočítajte koľko radov dosiek bude potrebných až k protiľahlej stene (vrátane dištančných klinov u protiľahlej steny). Pokiaľ by na poslednú radu dosiek vychádzalo menej ako 5 cm šírky, je treba zmenšiť šírku dosiek v prvej rade.
 • Spojte dosky prvej rady ľahkým poklepaním na čelnú plochu každej z nich. Používajte pritom kladivo a priklepávací blok s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách. Pre tesné zrazenie pozdĺžnych špár použite špeciálnu príklepovú páku (tvaru Z).
 • Pokiaľ nie je stena rovná, vyznačte jej obrys na dosky prvej rady ceruzkou. Dosky potom znovu rozpojte a označené dosky odrežte podľa čiary. Pokračujte potom ďalej v pokladaní prvej rady.
 • Odrežte poslednú dosku prvej rady na mieru tak, aby vpredu dosky ostala 8-mm špára. Minimálna dĺžka odrezanej dosky musí byť 30 cm. Odrezanú časť dosky použite pre začiatok druhej rady.
 • Položte prvú dosku druhej rady čelom k stene a pozdĺž dosiek prvej rady. Potom ľahko poklepte na jej bok v smere dosky prvej rady. Používajte pritom opäť kladivo a priklepávací blok s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách, až kým pero dokonale zapadne do drážky.
 • Položte druhú dosku druhej rady čelom k prvej doske tejto rady a pozdĺž dosiek prvej rady. Potom ľahko poklepte na čelo druhej dosky v smere na prvú dosku druhej rady za použitia kladiva a priklepávacieho bloku s drážkou zodpovedajúcou peru na doskách, až sa obidve čelá dokonale spoja.
 • Ľahkým poklepaním na bok druhej dosky pozdĺž (za použitia kladiva a priklepávacieho bloku) ich spojte tesne s doskami prvej rady. Vždy spojte najprv čelá dosiek a až potom ich boky.
 • Postupujte podobne pri spájaní ďalších dosiek a ďalších radov. Pre poslednú dosku každej rady použite špecialnu príklepovú páku (tvaru Z).
 • Pokiaľ sú dosky poslednej rady príliš široké, položte ich prvú dosku (A) presne na predchádzajúcu radu (tak, aby pozdĺžne lícovala). Položte navrch tretiu dosku drážkou k stene, nezabudnite pritom na dištančné kliny. Vyznačte obrys steny ceruzkou na dosku A (označením pozdĺž vrchnej dosky) a odrežte ju podľa tejto čiary.
 • V závere treba odstrániť dištančné kolíky.
 
TRUBKY
Zmerajte trubky. Vyznačte ich polohu a rozmery na príslušnú dosku. Preveďte výrez v doske (okolo trubky musí byť priemer výrezu o 16 mm väčší než priemer trubky). Narežte dosku v uhle 45° vzhľadom k otvoru. Priložte dosku k trubkám a upravte výrez podľa potreby.
 
 
 

2. Návod na pokládku jednolamelových viacvrstvových drevených parkiet - CELOPLOŠNE LEPENÁ PODLAHAPodmienky na skladovanie a pokládku:

Lepenie na podklad má za následok, že pnutia vo vnútri dreva sú obmedzené. Táto metóda je doporučovaná pre jednolamelové viacvrstvové parkety.
Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a suchý, a v súlade s miestnymi normami. Betónový podklad má byť bez trhlín. Veľkoplošné podlahoviny z drevotriesky alebo preglejky musia byť veľmi dôkladne istené k podlahe. Starý drevený podklad musí byť pevný, rovný, bez hniloby a nesmie vŕzgať.
Celoplošné lepenie nám neumožní použiť tradičnú protivlhkostnú bariéru.Preto je veľmi dôležité mať suchý podklad pred začatím pokládky s relatívnou vlhkosťou nie väčšou ako 60% (obsah vlhkosti v betóne je asi 2,5%).
Relatívna vlhkosť (RH) musí byť medzi 30 - 60%. Teplota najmenej 18°C pred, počas aj po inštalácii. Na zamedzenie výparov vody by miestnosť mala byť vykurovaná a vetraná najmenej 1 mesiac pred pokládkou na dosiahnutie správnych klimatických podmienok.
Pre skladovanie parkiet sa musia dodržať tiež horeopísané klimatické podmienky. Balenie sa nesmie porušiť pri rôznej prekládke, rozbalíme ich až pri samotnej inštalácii.
 
Potrebné nástroje:
 
Je potrebné si nachystať tradičné inštalačné náradia ako kladivo, ručná pílka, kotúčový cirkulár, meter, uholník, ceruzka, frézka, dláto, zafrézovaný príklepný hranol, priklepávač a montážna páka a široká ozubená špachtľa na rozťahovanie lepidla.
Príklepný hranol sa používa preto, aby pri priklepávaní panelov k sebe sa neudieralo na okraje panelov priamo. Nepoužívajte na to nikdy odrezok parkety, pretože tým poškodíte okraje lamiel.
Skladanie je pomocou montážnej páky jednoduchšie.
Používajte výrobcom odporúčané lepidlo na drevené podlahy .
 
Plánovanie rozloženia:
 
Ak je miestnosť štvorcová, lamely sa majú ukladať pozdĺžne s vchádzajúcim svetlom. V miestnosti v tvare obdlžníka je najľahšie ukladať pozdĺž dlhej strany, v závislosti na rozťažnosti dreva (viď. nižšie stať Expanzná medzera).

Expanzná medzera:
Pri lepení na podlahu sú nižšie nároky na vytvorenie expanznej medzery v porovnaní s plávajúcou pokládkou, avšak okolo stien sa doporučuje vynechať expanznú medzeru najmenej 8-10mm .
 
Lepenie :
 
Rozotrite lepidlo rovnomerne pomocou širokej ozubenej špachtle. Nános by mal byť cca. 800 - 900 g/m² v závislosti od absorpčnej schopnosti, rovinnosti a štruktúry podlahy. Vysokoabsorbčný povrch sa musí napustiť impregnačnou hmotou podľa odporúčania výrobcu lepidla. Musí sa to vykonať pred nanášaním lepidla.
 1. Nikdy nenatierajte lepidlom väčšie plochy, ako stihnete pokryť parketami pred jeho samotným stuhnutím. Bežne 10-15 min.
 2. Ak lepíte na podklad, nevypĺňajte lepidlom drážky lamiel.
 3. Používajte zafrézovaný priklepávací hranol na spájanie. Je špeciálne prispôsobený na túto technológiu pokládky a zabezpečuje, aby sa nikdy nedostali kladivo a hranol do styku s lepidlom.
 4. Presvedčte sa, či sa panel opiera o podklad. Ak podklad je nerovný, je nevyhnutné lamely zaťažiť (napr. vrecom piesku).
 5. Ak je pokládka ukončená, nesmie sa na podlahu vstúpiť min. 24 hod., ináč je nebezpečenstvo, že časť podlahoviny neprilipne riadne k lepidlu. V takých prípadoch sa otázny povrch odskúša našľapnutím po 1 hodine tak, že poklepneme ľahko na povrch a keď je klopanie duté, lepenie bolo nedokonalé. Zaťažte potom dotyčnú plochu napr. vrecom piesku na 24 hod.
 6. Ak rozotierate lepidlo na drsný podklad ako napr. betón, špachtľa sa rýchlo obrúsi. Dávajte na to pozor a vymeňte násadu včas z dôvodu dosahovania stále rovnomernej vrstvy lepidla.

 

Podlahové vykurovanie:
 
Pri pokladaní podlahoviny na podlahové vykurovanie musíte dodržať nasledovné pokyny:
 • Vykurovací systém musí byť vodotesný a musí dosahovať rovnakú teplotu na celej ploche.
 • Povrch uloženej podlahoviny nesmie prekročiť 27°C.
 • 1 - 2 dni pred pokládkou sa musí vykurovanie vypnúť. Najskôr jeden týždeň po ukončení inštalácie sa zapne znovu tak, aby sa výsledná teplota dosiahla postupne v priebehu 3 - 4 dní.
Toto však predpokladá, že na novej podlahe s podlahovým vykurovaním už prebehlo prvé zakúrenie a odskúšanie systému podľa zvlášť určených všeobecných pravidiel. Pre bližšie inštrukcie sa spojte s technickým zástupcom výrobcu parkiet, alebo dodávateľom podlahového vykurovania.

Ochrana a údržba:
 
Ak stavebné práce budú pokračovať aj po inštalácii podlahoviny, prikryte ju vhodnou ochranou, ktorá dovolí podlahovine dýchať a nespôsobí sfarbenie podlahy. Na ochranu sa odporúča hrubší papierový pás na stavebné účely, alebo 2 mm kartónový papier, ktoré sa zlepia páskou.
Na údržbu dodržujte podrobné metódy popísané v iných návodoch výrobcu podlahovej krytiny. Niektoré odporúčania nájdete aj na našej stránke v položke starostlivosť o parkety.
 
Návod na ukladanie a lepenie parkiet:
 
postup_01 1. Začnite inštaláciu naklincovaním vodiacej dosky s odstupom od steny dlhej strany rovnajúcej sa šýrke štyroch lamiel + 5 až 7 mm. Rozotrite lepidlo do priestoru na ploche, ktorú predpokladáte pokryť do 10 min.
postup02 2. Pokladajte lamely parkiet do čerstvého lepidla podĺž vodiacej dosky, ktorá musí byť absolútne rovná. Používajte montážnu páku na doklepávanie krátkych strán spojov v riadku. Ukladajte kliny medzi lamelami a stenou, tým budete vynechávať dilatačnú špáru dookola podlahy v celej miestnosti.
postup_03 3. Začnite nasledovný rad odrezkom poslednej lamely z predchádzajúceho radu. Nevyplňujte lepidlom drážku v lamele.
postup_04 4. Na priklepávanie lamiel k sebe používajte vyfrézovaný priklepávací hranol. Tým zabránite, aby nikdy nedošlo do kontaktu ani kladivo, ani priklepávací hranol s lepidlom. Nepoužívajte na to nikdy kúsok samotnej lamely, ani neudierajte na lamely priamo kladivom, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie hrán. Keď lepidlom natretá plocha bude pokrytá už lamelami, zopakujte postup rozotretím nového lepidla na plochu s predpokladaným pokrytím v priebehu 10-15 min. a pokračujte ďalej s pokladaním lamiel, až kým celá podlaha nebude pokrytá.
postup05 5. Pokladanie posledného radu málokedy vyjde presne. Položte lamelu cez už položený predposledný rad. Použite odrezok lamely plnej šírky na vyznačenie odstupu od steny a priloženou ceruzkou ťahajte pozdĺž steny, čím vyznačíte budúcu čiaru rezu.
postup_06 6. Čiara bude zahŕňať dilatačnú špáru zodpovedajúcu šírke pera (cca 3 mm). Ak dilatačná špára je požadovaná v šírke 10 mm, budúca čiara rezu musí byť o 7 mm ďalej smerom k drážke. Odporúča sa radšej vyznačiť túto čiaru pred rezaním.
postup_07 7. Priložte odrezaný pás lamely na miesto a priklepávajte montážnou pákou, pričom nezabudnite na dištančné kliny medzi poslednou lamelou a stenou. Stále vám ešte zostane položiť prvé 4 rady. Odstránte vodiacu dosku. Rozotrite lepidlo a ukladajte lamely obrátene, rad za radom. V poslednom rade treba odrezať len pero a máte rovno dilatačnú špáru. Ponechajte ešte kliny na mieste niekoľko hodín (napr. cez noc). Nasledujte postupy výrobcu lepidla ohladom času na zasušenie. Dokončite podlahu soklovými lištami.
postup_08 8. Ak krátka strana naráža na trubky: vyvŕtajte otvor o 16 mm väčší ako je priemer trubky (vytvárajúc zároveň dilatačnú špáru). Zarežte do lamely cez tieto otvory.
postup_09 9. Dlhá strana naráža na trubky: vyvŕtajte otvor ako hore. Vyrežte kus, ktorý bude za trubkami (viď. obr.). Umiestnite späť lamelu, zalepte hrany a vopchajte odrezaný kus späť od steny. Zakryte okolie trubky krytkami.
postup_10 10. Dverové rámy sa dajú odmontovať a prispôsobiť, ale je lahšie ich podrezať. Použite odrezaný kus lamely na vyznačenie čiary rezu na spodku rámu a podrežte ho jemnozubou pílou. Zatlačte lamelu pod rám.
postup_11 11. Chráňte podlahu ochrannými filcovými podložkami pod nábytkom.
postup_12 12. Používajte ochrannú platňu pod kolieskovými stoličkami.

 
tomenu